solat 1 - Jangan Disepelekan !! Inilah Dosa Meninggalkan Solat Fardhu. Solat Maghrib Paling Mengerikan…

Jangan Disepelekan !! Inilah Dosa Meninggalkan Solat Fardhu. Solat Maghrib Paling Mengerikan…

Posted on

Setiap orang islam Harus tahu solat adalah tiang agama. Solat adalah rukun islam yang këdua. Tërlalu banyak këistimëwaan bagi orang yang bërsolat. Namun masih ramai lagi umat islam yang tidak mënunaikan këwajipan ini solat atau tidak cukup solat lima waktunya.

Allah tidak rëdha bagi manusia yang tidak patuh pada suruhannya untuk tinggal di muka bumi ini dan mënggunakan nikmat kurniaannya. Jika Allah tidak rëdha bagaimana? ingat! Hidup hanya sëkali. Apabila sudah mati, tiada lagi makna sësalan. ingatlah bahawa sëksaan kubur adalah bënar dan sangatlah pëdih.Sëbagai përingatan di bawah ini dinyatakan dosa jika mëninggalkan solat.

Loading...
  • SUBUH

Dicampakkan kë dalam nëraka sëlama 60 tahun. 1 tahun di akhirat bërsamaan 1000 tahun dunia. ini bërmakna bërsamaan 60,000 tahun di dunia.

Firman Allah,
“Sësungguhnya sëhari disisi Tuhanmu adalah sëpërti sëribu tahun mënurut përhitunganmu.” (QS. Al Hajj: 47).

  • ZUHUR

Dosanya sama sëpërti mëmbunuh 1000 orang muslim. Sëdangkan jika kita mëmbunuh sëorang muslim pun kita akan dicampakkan kë nëraka, bayangkan kita mëmbunuh 1000 orang muslim. Bëtapa azabnya kita. Mudahnya kita mëndapat dosa hanya dëngan mëninggalkan solat Zuhur. Jika kita laksanakan hanya tidak sampai 15 minit.

  • ASAR

Dosanya sama sëpërti mëruntuhkan Ka’abah. Sanggupkah kita mëruntuhkan kiblat kita sëndiri? Rënungkan…bërapa kali sudah kita mëninggalkan solat asar dëngan sëngaja? Bësarnya dosa kita.

  • MAGHRiB

Dosanya sama sëpërti bërzina dëngan ibubapa sëndiri. Ya Allah. Bayangkan. Sanggupkah kita?

  • iSYA’

Allah SWT mëmbëri amaran këpada këpada orang yang mëninggalkan solat isya’. Sëkali mëninggalkan solat isya’ Allah tidak rëdha mërëka tinggal di bumi atau di bawah langit sërta makan dan minum dari nikmatnya.

Leave a Reply